Ngành 4 Họ Cao Trung tu sửa mộ tổ Ngành

Cỡ chữ

Ngành 4 Họ Cao Trung tu sửa mộ ngành khang trang sạch sẽ được khánh thành vào những ngày đầu năm 2020 âm lịch. Mọi chi phí được đóng góp từ các ĐINH trong ngành 4

 

Phả đồ ngành 4 họ Cao Trung Thái Thủy

 

Cải tạo phần thô phần mộ

 

Hoàn thiện ngôi mộ họ ngành 4

 

Công tác cải tạo hoàn tất vào ngày 28/12/2019. Ngành 4 tạ mộ vào ngày 01/01/2019. 

8/10 748 bài đánh giá