8/10 43052 bài đánh giá

GIA PHẢ HỌ CAO TRUNG

Khuyến học
Xây dựng quỹ khuyến học Họ Cao Thái Thủy

09:29:10 ngày 05/03/2019

Xây dựng quỹ khuyến học Họ Cao xã Thái Thủy

Thông báo
Hệ thống tên gọi trong dòng Họ

20:33:58 ngày 04/03/2019

Tên gọi trong dòng họ giúp các thành viên trong họ phân biệt vị trí trong Gia Phả Họ.

Hoạt động
Chạp họ Cao Trung 25/12/2019

08:59:03 ngày 20/01/2020

Chạp họ Cao Trung vào ngày 25/12 âm lịch hàng năm

Hoạt động
Năm 2019 Tết Thanh Mình vào ngày nào?

15:26:51 ngày 30/03/2019

Tết Thanh minh là dịp con cháu nhớ về ông bà, tổ tiên và những người thân đã khuất để tỏ lòng hiếu kính. Tết thanh minh 2019 vào ngày nào ?